Par pēdējo lapu

Dzīvoja reiz lapa zarā,
	(Жил однажды лист на ветке,) 
Dzīvoja tā visiem garām - arī sev, arī sev.
	(И ни до кого ему не было дела, даже до себя.) 
Alkdama pēc zvaigznēm kāri,
	(Лист очень сильно хотел стать звездою,) 
Dzīvojā ta lapām pāri - arī sev, arī sev.
	(Жил он в стороне от листьев, и от себя.) 
Skaties, ceļiniek, tur augstu, augstu gaisā,
	(Смотри, путник, там, высоко в воздухе) 
Staigā ziemelis un māsas lapas kaisa...
	(Гуляет северный ветер и гоняет сестры-листья) 
Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtā
	(И он не пожалеет, он бросит прямо в костер) 
Lapas dzeltenās un lapas tumši sārtās.
	(Листья желтые и листья темно-алые.) 
Nemanot tā mũsu lapa,
	(Незаметно тот наш лист) 
Nemanot par zvaigzni tapa - arī tu, arī tu.
	(Стал звездою, И ты.) 
Nemanot tā zemē krita, 
	(Незаметно упал он на землю,) 
Sadegot tur pat, kur citas - arī tu, arī tu.
	(Сгорая там же, где и другие. И ты.) 
Skaties, celiniek, tur augstu, augstu gaisā,
Staigā ziemelis un māsas lapas kaisa...
Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtā
Lapas dzeltenās un lapas tumši sārtās.

Tumši sārtās, tumši sārtās, tumši sārtās.